Staff information


Script
Taiki, Murakami (poor person meuniere)
Tomoki Kanazawa (theatrical company K assistant)
Direction
Keisuke Niki (TV Man Union)
Eiji Ishii (TV Man Union)
Chief producer
Shinji Okabe (TV TOKYO)
Kaori Hashimoto (TV TOKYO)
Producer
Hiromitsu Sugita (TV Man Union)
Akito Chiba (TV Man Union)
Yuki Sakurai (esupio)
Music
P. P. M (Megumi Shiraishi)
Theme song
"Thank you" that "we want to give now
 KARA (universal sigma)
Opening theme
"S O S"
 KARA (universal sigma)
Production
TV TOKYO / TV Man Union
Production writing
"URAKARA" production Committee